Kodeks poslovnog ponašanja

I. Poslovno ponašanje članova

Members are required to respect the highest standards of business practices
 • Članovi se obavezuju da će poštovati najviše standarde poslovnih praksi
 • Članovi će uložiti svaki napor da poštuju zakone Crne Gore
 • Članovi neće svjesno pomagati bilo kojoj trećoj strani da krši zakone Crne Gore
 • Članovi neće plaćati ili primati mito niti učestvovati u bilo kojoj prevari ili korupcijskoj radnji.
 • Članovi će poštovati ugovorne obaveze.
 • Članovi će se ponašati u skladu sa pravilima fer konkurencije.
 • Članovi će postići konsenzus prije zauzimanja stava prema Vladinim predstavnicima ili specifičnoj temi.
 • Članovi će biti transparentni u komuniciranju AmCham stavova prema Vladinim predstavnicima.
 • Članovi neće pokušavati da utiču na Vladine predstavnike kroz razmjenu poklona, novca ili informacija.

II. Ponašanje AmCham prema članovima

Komora će primjenjivati iste standarde u odnosima sa ne-članovima
 • Odgovarati brzo i potpuno na upite i zahtjeve članova.
 • Isporučivati proizvode, usluge i plaćanja blagovremeno i u skladu sa dogovorom.
 • Predstavljati kolektivne interese članica kada procijeni da je potrebno
 • Odbijati i aktivno obeshrabrivati bilo koji oblik mita ili favoritizma u poslovnom ponašanju.

III. Ponašanje AmCham prema biznisu

Komora će podržavati fer biznis praksu.
 • Uzdržavaće se od pružanja lažnih i pogrešnih informacija.
 • Istinito se predstavljati u pregovorima.
 • Pridržavati se duha zakona pri ispunjivanju svih ugovornih obaveza.
 • Neće prihvatiti niti nuditi bilo koji oblik mita ili neadekvatne upotrebe ličnih odnosa u sprovođenju svojih poslovnih aktivnosti.

IV. Ponašanje AmCham prema zaposlenima

Komora će obezbijediti sigurno i harmonično radno okruženje.
 • Garantovati pravičan tretman svih zaposlenih na osnovu radnog učinka, bez obzira na rasu, nacionalnost, rod, vjeroisposvijest, seksualnu orijentaciju ili političke stavove.
 • Obezbijediti sigurno i zdravo radno okruženje, ukljućujući i razumnu zaštitu od fizičkih opasnosti, kao i bilo kog ponašanja koje se može smatrati maltretiranjem.
 • Redovno informisati zaposlene u vezi kompanijskih politika i procedura.
 • Edukovati, obezbijediti obuke ili sertifikate zaposlenima po potrebi, u skladu sa dužnostima i odgovornostima određene pozicije.
 • Asistirati u planiranju profesionalnog razvoja i karijere.
 • Neće tolerisati bilo kakve prevare ili pronevjere od strane menadžmenta ili zaposlenih.

V. Ponašanje AmCham prema Vladi

Komora će poštovati crnogorske zakone i regulativu.
 • Komora će učiniti svaki napor da poštuje sve zakone Crne Gore.
 • Uzdržavati se od pokušaja da utiče na bilo koji interes kroz razmjenu poklona, novca ili informacija; ili uključivanja u bilo koju drugu aktivnost koja se može smatrati korupciijom ili povredom zakona Crne Gore.
 • Prepoznati obuhvat i ograničenja koja razlikuju privatni i javni sektor zadržavajući status finansiranja od strane privatnog sektora, jasno definišući stavove Komore i transparentno sprovoditi aktivnosti koje podržavaju pomenute stavove, kao i uzdržavati se od traženja specijalnog tretmana zasnovanog na neprimjerenoj upotrebi ličnih odnosa prilikom sprovođenja profesionalnih aktivnosti.

VI. Ponašanje AmCham prema zajednici

Komora će poštovati crnogorske zakone i regulativu.
 • Komora će imati aktivnu ulogu u zajednici i demonstrirati društveno odgovorno poslovanje.