Profil zemlje

Osnovne informacije

Kljuični indikatori (2014) Vrijednost
Površina (km2) 13,812
Stanovništvo 621,081
Broj domaćinstava 192,242
BDP per capita u važećim cijenama (€) 5,356
Stvarni rast BDP-a ( %) 2.3
Inflacija – CPI ( %) -0.8
Broj zaposlenih 172.306
Stopa nezaposlenosti (%) 18.6
Prosječna bruto zarada (€) 734
Prosječna neto zarada (€) 478
Godišnja kamatna stopa (%) 10.4
Porez na dobit (%) 9
Strane direktne investicije (mil €) 406.4
Siva ekonomija (% of BDP) 20
Broj aktivnih kompanija 50.123
Broj aktivnih preduzetnika 13.456
Spoljna trgovina (mil €) 2 121,7
Uvoz (mil €) 1 783,7
Izvoz (mil €) 338
*** izvori: MONSTAT, Agencija za promociju stranih investicija, Centralna banka Crne Gore