Sponzorstvo događaja

Poboljšajte vašu vidljivost

AmCham Montenegro organizuje brojne događaje tokom godine. Najčešće forme su: poslovni doručak, poslovni ručak i biznis kokteli. Dodatno, pružamo različite mogućnosti članovima da sponzorišu naše događaje i učestvuju u specijalnim seminarima i konferencijama koji pokrivaju razne teme. AmCham Montenegro takođe organizuje okrugle stolove, poslovne forume i sl. događaje.

Mogućnosti za sponzorstvo:

1. Poslovni doručak/ručak

Poslovni doručak se organizuje nekoliko puta godišnje, u skladu sa prioritetima programa zastupanja interesa članova. Gosti govornici su najčešće predstavnici državnih organa. Cilj AmCham poslovnog doručka/ručka je da obezbijedi članovima priliku da diskutuju o trenutnim poslovnim izazovima sa donosiocima odluka i drugim zainteresovanim stranama.

AmCham Business Breakfast
2. Biznis kokteli

AmCham biznis kokteli su događaji koji se organizuju na dvomjesečnom nivou i namijenjeni su ukupnom članstvu, biznis partnerima i potencijalnim članovima. Ovi kokteli predstavljaju sjajnu priliku za umrežavanje za kompanije, kao i priliku da predstave svoje proizvode, usluge i aktivnosti.

Afterhours Cocktail
3. AmCham radionice

AmCham organizuje interaktivne radionice u cilju unapređenja profesionalnog razvoja mladih ljudi i malih i srednjih preduzeća, koji su članovi AmCham-a. Predavači su eksperti iz naših kompanija članica ili nezavisni stručnjaci/konsultanti. AmCham radionice su usmjerene na specifične teme, poput menadžerskih vještina, marketinga i promocije, ljudskih resursa, poslovnim razvojem itd.

AmCham-Workshop
4. Proslava Dana nezavisnosti SAD (4. jul)

AmCham tradicionalno organizuje proslavu Dana nezavisnosti (4. jul) za svoje članove i zaposlene u Ambasadi SAD. Ovo je prilika da se susretnete sa članovima i prijateljima AmCham-a i provedete dan sa porodicom i poslovnm partnerima. Događaj je neformalnog karaktera, sa sjajnom muzikom, pićem i hranom i zanimljivim igrama.

Independence Day Celebration

Za više informacija o mogućnostima za sponzorstvo događaja, kontaktirajte nas putem info@amcham.me.