Thanksgiving dobrotvorni koktel

Svakog četvrtog četvrtka u mjesecu novembru u Sjedinjenim Američkim Državama obilježava se nacionalni praznik – Dan zahvalnosti (Thanksgiving Day). Dan zahvalnosti je u modernom dobu važan datum za sve one koji izražavaju poštovanje porodici, prijateljima, zajednici i zahvalnost za sve postignute uspjehe.

Tim povodom, kancelarija AmCham-a, svake godine u mjesecu novembru organizuje Thanksgiving dobrotvorni koktel kako bi izrazila zahvalnost na svim aktivnostima koje kompanije članice preduzimaju kroz rad u AmCham komitetima, a koje imaju za cilj unapređenje poslovnog ambijenta u Crnoj Gori. Takođe, želja nam je da promovišemo zajedničke aktivnosti na polju društvene odgovornosti kako bismo dali doprinos razvoju društvenog ambijenta u Crnoj Gori.

AmCham Komitet za društveno odgovorno poslovanje definisao je oblasti društveno odgovornog djelovanja AmCham kancelarije i one se odnose na edukaciju, zaštitu marginalizovanih grupa, te očuvanje životne sredine. U okviru ovih oblasti ovaj Komitet će svake godine odabrati jedan određeni cilj/namjenu koji će biti predmet donatorske akcije kompanija članica u okviru Thanksgiving dobrotvornog koktela koji se organizuje pod pokroviteljstvom AmCham kancelarije.

Prihod od kupljenih ulaznica za Thanksgivig dobrotvorni koktel i dodatnih sredstava koja članice budu donirale u okviru ove inicijative biće iskorišćen za konkretnu namjenu definisanu od strane AmCham Komiteta za društveno odgovorno poslovanje.

Thanksgiving dobrotvorni koktel – donatorska inicijativa 2017

Donatorska inicijativa za trinaest  Javnih ustanova – Dnevni centri za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju i osobe sa invaliditetom

Svakog četvrtog četvrtka u novembru u Sjedinjenim Američkim Državama obilježava se nacionalni praznik – Dan zahvalnosti (Thanksgiving Day). Dan zahvalnosti je u modernom dobu važan datum za sve one koji izražavaju poštovanje porodici, prijateljima, zajednici i zahvalnost za postignute uspjehe.

Tim povodom, AmCham Montenegro, u novembru organizuje Thanksgiving dobrotvorni koktel, kako bi izrazili  zahvalnost svima onima koji omogućavaju da se naša misija ostvari. Ujedno to je i prilika da promovišemo zajedničko djelovanje u domenu društveno odgovornog poslovanja s ciljem unapređenja društvene zajednice u Crnoj Gori.

AmCham Komitet za društveno odgovorno poslovanje je definisao oblasti društveno odgovornog djelovanja. Naš fokus je na edukaciji, zaštiti marginalnih grupa i očuvanju životne sredine. U skladu sa tim Komitet je definisao da ovogodišnja donatorska inicijativa AmCham Montenegro i kompanija članica u okviru Thanksgiving dobrotvornog koktela bude usmjerena na trinaest Javnih ustanova – Dnevni centri za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju i osobe sa invaliditetom. Prikupljeni novac služiće za nabavku računarske opreme za potrebe trinaest Dnevnih centara za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju i osobe sa invaliditetom iz različitih crnogorskih gradova.  Ova oprema omogućiće dnevnim centrima da stave u funkciju  za njih posebno osmišljenu društvena mrežu  opremljenu softverom za prepoznavanje govora koji govor prevodi u tekst i tekst u govor, što će doprinijeti jednostavnijoj komunikaciji između osoba sa djelimičnim ili potpunim smetnjama vida i sluha.

Cilj projekta je unapređenje socijalne inkluzije, tako što se mladima sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom omogućava korišćenje savremenih tehnologija i uključivanje u tokove modernog života.

Pozivamo sve AmCham članice da doniraju novac i uzmu učešća na ovogodišnjem Thanksgiving dobrotvornom koktelu, da zajedno omogućimo realizaciju ovog društveno odgovornog projekta.

Donirana sredstva biće iskorišćena za nabavku sledeće računarske opreme za 13 dnevnih centara, iz različitih crnogorskih gradova:

  1. Desktop računar, 12 lap top računara, 3 tablet uređaja, 13 mikrofona i 1 kamera u iznosu od 4715,97 eura sa PDV-om (prilog).

Oprema će omogućiti da korisnici ovih dnevnih centara, djeca i mladi sa smetnjama u razvoju, te osobe sa invaliditetom i volonteri dnevnih centara mogu nesmetano komunicirati putem  za njih  specijalno osmišljene društvene mreže www.socijalnainkluzija.me.

JU Dnevni centri za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju i osobe sa invaliditetom predstavljaju sveobuhvatan servis socijalne zaštite djece sa smetnjama u razvoju i OSI, koji u okviru dnevnog boravka nude usluge (socijalizacije, njege, rehabilitacije, radno–okupacione terapije, inkluzije kroz sport, podrške/savjetovanja roditelja i slično). 

Dnevni centri imaju za cilj zaštitu, promociju i unapređenje prava djece sa smetnjama u razvoju i OSI, njihovu socijalizaciju i integraciju u zajednicu, osposobljavanje za samostalnost u dnevnima aktivnostima u skladu sa očuvanim sposobnostima kao i unapređenje kvaliteta života djece i mladih sa smetnjama u razvoju i OSI i njihovih porodica.

Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju, Pljevlja

Za detaljnije informacije na koji način se možete pridružiti ovoj incijativi i donirati sredstva, molimo Vas da kontaktirate Dobricu Milić putem email adrese milic@amcham.me.

Vaše interesovanje za učešće u ovoj inicijativi možete izraziti do kraja radnog vremena u petak, 10. novembra.

Ulaz na Thanksgiving Charity Cocktail je slobodan za sve AmCham članice, partnere i pozvane goste