Društveno odgovorno poslovanje

AmCham Montenegro je posvećena unapređenju poslovnog, kao i društvenog ambijenta u Crnoj Gori. Komitet za društveno odgovorno poslovanje (DOP) je upravo osnovan kako bi doprinio prevazilaženju važnih društvenih izazova u Crnoj Gori. Komitet je definisao tri oblasti svog djelovanja a to su : obrazovanje, zaštita marginalizovanih grupa i zaštita životne sredine.

Thanksgiving dobrotvorni koktel se tradicionalno organizuje kao donatorska inicijativa koja svake godine podržava i pomaže različiti cilj odabran od strane Komiteta za DOP. AmCham uspješno sprovodi sedmu generaciju AmCham Internship Progarma za studente završnih godina fakulteta. U okviru ovog programa, više od 140 studenata je obavljalo tromjesečnu praksu u nekoj od kompanija članica i partnera AmCham-a.

Promocija društveno odgovornog poslovanja unutar biznis zajednice je jedna od ključnih aktivnosti na agendi AmCham-a, kao jedno od najvažnijih pitanja za unapređenje poslovnog ambijenta u Crnoj Gori.

Komitet za društveno odgovorno poslovanje

Komitet za društveno odgovorno poslovanje (DOP) osnovan je sa ciljem da vodi članice AmCham-a ka unapređenju društvenog ambijenta u Crnoj Gori.

Rad ovog Komiteta uključuje saradnju sa međunarodnim i lokalnim, crnogorskim kompanijama i institucijama sa ciljem njihovog angažmana u aktivnostima komiteta. Takođe, Komitet za DOP je aktivan u podizanju javne svijesti i obrazovanju svih članica AmCham-a i relevantnih instiitucija o važnosti društveno odgovornog poslovanja. AmCham Komitet za DOP sarađuje i sa drugim organizacijama kako bi promovisali DOP inicijative, preuzimali, planirali i realizovali konkretne projekte i aktivnosti od značaja za društvo.

ČLANOVI AMCHAM KOMITETA ZA DOP:

Telenor, Nataša Đurđić, Predsjednic
Crnogorski Telekom, Jelena Radonjić, Potpredsjednica
Hoffmann- La Roche, Katarina Kovačević, Blagajnik 

Erste banka, Dragana Crvenica
Societe Generale Montenegro banka, Slađana Radović
Addiko banka, Nataša Milović
McCANN, Ivan Čelebić
Čelebić, Dejana Čelebić
Trend Korali, Igor Đukanović
Zapad banka, Ivana Golubović
Uniqa osiguranje, Tanja Dukić
Hipotekarna banka, Ana Ristić
Represent Communications, Mileva Seratlić
Karanović/Nikolić, Milena Rončević
Pivara „Trebjesa“, Natalija Milić
Montenomaks, Jelena Asanović
Coca Cola Hellenic, Jovana Paljić
Fidelity consulting, Miloš Vuković
SnT Crna Gora, Milan Marić
Čikom, Goran Čubrilo
Monte Credit, Svetlana Roganović
Amplitudo, Jelena Janković
Neregelia, Jovana Nedić
SAVA osiguranje, Valentina Kasalica
NLB Banka, Jelena Vujović