Zastupanje interesa članica

AmCham se zalaže za konzistentan i transparentan regulatorni okvir. Napori AmCham-a u zastupanju interesa članica primarno naglašavaju važnost jednakog pristupa tržištu za sve. Kontinuirana saradnja sa Vladom Crrne Gore i ostalim poslovnim udruženjima, kao i drugim donosiocima odluka, od ključnog je značaja za kreiranje boljeg poslovnog ambijenta.

Saradnja sa članicama na kreiranju kolektivnog glasa i komuniciranja stavova o poslovnom okruženju ka predstavnicima Vlade, poslovnih udruženja, medija i ostalih je jedna od najvažnijih uloga AmCham Montenegro.

Komiteti i radne grupe su osnovani sa ciljem da se bave unapređenjem javnih politika u Crnoj Gori. Ove grupe su formirane kao stalni ili ad hoc komiteti koji se bave specifičnim oblasima relevatnim za biznis.

Kako to radimo

AmCham trenutno ima pet aktivnih komiteta:

Kao dio našeg programa zastupanja interesa članica, AmCham Montenegro svake druge godine objavljuje Izvještaj o poslovnom ambijentu koji se zasniva na stavovima članova o trenutnim uslovima za poslovanje.

AmCham organizuje okrugle stolove i konferencije u cilju razmjene informacija među zainteresovanim stranama i sticanju boljeg razumijevanja zakona, procedura i propisa u Crnoj Gori.

Saradnja sa Vladom Crne Gore i uspostavljanje kontakata u Vladi je ključno za sprovođenje ovog programa. AmCham mreža je dobro pozicionirana u odnosu sa Vladom Crne Gore i nastavlja da se razvija kroz redovnu pismenu i ličnu komunikaciju sa njenim predstavnicima.