Komitet za zdravlje

 

Komitet za zdravlje je osnovan da bi u saradnji sa crnogorskim institucijama radio na obezbjeđenju održivog zdravstvenog sistema orijentisanog na pacijente. Komitet za zdravlje adresira pitanja u zdravstvenom sektoru i fokusira sa na uklanjanje biznis barijera u ovoj oblasti, zadržavajući brigu o pacijentima kao svoj glavni prioritet.

Komitet ima za cilj da obezbijedi crnogorskim pacijentima pravo na tretman sa svim dostupnim proizvodima u skladu sa crnogorskim zakonima. Takođe, Komitet teži da poveća transparentnost zdravstvenog sistema i podigne svijest o pristupu modernin terapijskim rješenjima.

Komitet za zdravlje sarađuje sa crnogorskim vlastima i lokalnim i međunarodnim organizacijama u kreiranju zdravstvenog orkuženja u Crnoj Gori koje je dostupnije za inovativna rješenja.

ČLANOVI KOMITETA ZA ZDRAVLJE:

Miloš Ičević, Hoffmann – La Roche,
Jelena Milošević, MSD, Vice-Chair

Jelena Stojimirović, 
Novartis 

Vladislava Korolija, Pfizer

Bisera Andrijašević, BDK Logistics 

Sonja Guzina, Karanovic/Nikolic

Dr Semir Attar, Sanofi 

Jelena Orlandić, Sava osiguranje 

Roberto Rocha, Pfizer