Komitet za suzbijanje sive ekonomije

Komitet za suzbijanje sive ekonomije je osnovan da bude partner Vladi Crne Gore u kreiranju regulatornih i praktičnih rješenja za smanjenje sivog tržišta u Crnoj Gori.

Komitet daje savjete u saradnji sa međunarodnim organizacijama i drugim poslovnim udruženjima, u vezi regulative relevantne za oblast sive ekonomije. Takođe, Komitet aktivno zastupa stavove jednake primjene postojećih zakona, koji bi za rezultati imali značajno smanjenje sive ekonomije u Crnoj Gori.

Takođe, jedan od ciljeva Komiteta je da edukuje relevatne subjekte, u unapređenju njihovih vještina i znanja u vezi sa impelementacijom zakona i efikasnim metodama za smanjenje sive ekonomije, kao i da podigne svijest javnosti o efektima koje sivo tržište ima na crnogorsku ekonomiju.

Komitet sarađuje sa crnogorskim vlastima, međunarodnim organizacijama i poslovnim udruženjima u njihovim naporima da smanje sivo tržište u Crnoj Gori i ohrabruje jaču regionalnu saradnju u dijeljenju najboljih praksi u smanjenju sive ekonomije.

ČLANOVI AMCHAM KOMITETA ZA SUZBIJANJE SIVE EKONOMIJE:

Nikola Tripković, Coca-Cola HBC, Chair
Svetlana Vuksanović, Philip Morris, Vice-Chair


Vidak Stanić, Crnogorski Telekom 

Vladan Tabaš, Čikom

Milka Jovanović, Deloitte

Nikolina Kažić, Karanović & Nikolić

Sonja Guzina, Karanović & Nikolić

Jelena Bogetić, BDK legal

Katarina Bulatović, Deloitte

Andrea Radonjić, Coca-Cola HBC   

Mladen Ljubojević, Coca-Cola HBC

Svetlana Rajkovic, NLB banka

Nina Radović, Moravčević Vojnović i partneri 

Marija Zdravković, Moravčević Vojnović i partneri 

Ana Vukčević, Moravčević Vojnović i partneri 

Dražen Brajović, Montenomaks 

Saša Ćosić, Neregelia

Milan Gogić, 7.Avgust 

Svetlana Roganović, MonteCredit