Komitet za poreze

Komitet za poreze je osnovan sa namjerom da doprinese unapređenju poreske regulative u Crnoj Gori. Komitet za poreze se aktivno zalaže za pravično sprovođenje poreskih zakona i efikasne mehanizme izvještavanja između Ministarstva finansija i Poreske uprave u Crnoj Gori.

Komitet za poreze pruža savjete, u koordinaciji sa međunarodnim organizacijama i poslovnim udruženjima, u vezi zakona relevantnih za unapređenje poreske regulative u Crnoj Gori. Takođe, jedan od ciljeva ovog Komiteta je da edukuje AmCham članove i relevatne insititucije u cilju unapređenja poreske regualtive, kao i da podigne svijest među odgovarajućim subjektima i važnosti unapređenja poreske regulative u Crnoj Gori.

Komitet sarađuje sa regionalnim i međunarodnim organizacijama u cilju informisanja o trenutnom statusu poreske regulative u Crnoj Gori i aktivno se bavi svim predloženim poreskim mjerama ili amandmanima na poresku regulativu koji su percipirani kao štetni za komercijalnu djelatnost u Crnoj Gori.

ČLANOVI AMCHAM KOMITETA ZA POREZE: 

Svetlana Vuksanović, Philip Morris, Chair
Nenad Nešovanović, KPMG, Vice-Chair

Bojan Ćalasan, Telenor
Dušanka Nikitović, Sava Montenegro
Jelena Jakovac, Sava Montenegro
Jovana Stojanović, PricewaterhouseCoopers
Željko Vlaović, Comp Comerc
Duško Milanović, Comp Comerc
Zaviša Sekulić, Čelebić
Sonja Rašković, Hipotekarna banka
Mersiha Hot,Uniqa insurance
Milan Gogić, 7. Avgust
Milutin Tomčić, Atlas Invest
Ratka Glumac, Societe Generale Montenegro
Miljan Grba, Čikom
Ana Tosanić Radunović, Porto Montenegro
Dragan Mićović, doMEn
Aleksandar Jovović, Bull and Bear
Katarina Bulatović, Deloitte
Miloš Đurišić, Deloitte
Jovana Krušić, KPMG
Stefan Lučić, Karanović/Nikolić
Maja Sekulić-Gvozdenović, Neregelia
Jovanka Pavićević, Pivara Trebjesa
Milica Šaković, Amplitudo