Komitet za nekretnine

Komitet za nekretnine je osnovan sa namjerom da pomogne u uklanjanju prepreka za poslovanje u oblasti nekretnina u Crnoj Gori. Ovaj komitet ima za cilj promovisanje povoljnog ambijenta za investiranje u Crnoj Gori.

Komitet inicira izmjene regulative i prakse u sektoru nekretnina u Crnoj Gori. Misija komiteta je u edukaciji i podizanju svijesti drugih AmCham članova, predstavnika državne uprave i drugih relevatih subjekata u ovoj oblasti.

AmCham Komitet za nekretnine sprovodi istraživanja i širi najbolje međunarodne prakse zajedno sa drugim relevantnim zainteresovanim stranama u crnogorskom sektoru nekretnina.

ČLANOVI AMCHAM KOMITETA ZA NEKRETNINE:

Savo Đurović, Adriatic Marinas, Chair
Ivana Božović, Bay View Investments, Vice-Chair

Goran Darmanović, Čelebić
Spomenka Šotra, Luštica Development
Maja Velimirović Petrović, Atlas Group
Ratko Radonjić, Zetagradnja
Luka Popović, BDK Logistics
Stefan Lučić, Karanović & Nikolić
Igor Vujačić, Stratex
Dragan Prelević, Prelević Law Firm
Filip Knežević, Integrated EE Holdings
Gligor Bojić, Realm, NLB Group
Nikolina Kažić,Karanović & Nikolić
Nina Radović,Moravčević Vojnović i partneri
Marija Zdravković, Moravčević Vojnović i partneri
Ana Vukčević, Moravčević Vojnović i partneri