Akreditacije AmCham-a

AmCham mreža je jedna od najvećih poslovnih mreža na svijetu.

us-chamber-commerce

AmCham Montenegro je formalno akreditovana od strane Američke privredne komore 23. aprila, 2010. godine. Akreditacija Američke privredne komore omogućava Crnoj Gori da učestvuje u kreiranju politika i programa dizajniranih sa ciljem da unaprijede poslovne odnose između Sjedinjenih Američkih Država i Crne Gore.

Američka privredna komora


amcham-kruzni-europe

Organizacija AmChamovi u Evropi primila je AmCham Montenegro u članstvo 7. marta, 2011. godine. Ova organizacija je osnovana 1963. godine sa ciljem da promoviše ekonomske, finansijske i industrijske odnose između Sjedinjenih Američkih Država i evropskih zemalja.

AmChams in Europe